ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

การใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กดปุ่มสมัครเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนและเข้าสู่ระบบ
  2. เลือกแผนการเรียนที่ต้องการสมัคร
  3. ส่งเอกสารให้เรียบร้อย
  4. กดยืนยันการสมัคร
  5. หมั่นเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัคร
  6. พิมพ์เอกสารเข้าห้องสอบเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้ว
เข้าสู่ระบบ
คำชี้แจง: โปรดกรอกข้อมูลของนักเรียนตามความเป็นจริง


ช่องที่มี * (เครื่องหมายดอกจันสีแดง) หมายความว่าจำเป็นต้องกรอก