ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

การใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อส่ง

  1. ปพ.1 หรือ ปพ.7
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กดปุ่มสมัครเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนและเข้าสู่ระบบ
  2. เลือกแผนการเรียนที่ต้องการสมัคร
  3. ส่งเอกสารให้เรียบร้อย
  4. กดยืนยันการสมัคร
  5. หมั่นเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัคร (ใช้เวลาตรวจสอบ ไม่เกิน 2 วันทำการ)
  6. พิมพ์เอกสารเข้าห้องสอบเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้ว

แผนการเรียนที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการเรียน: ความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือก : 06 พ.ค. 2564
ประกาศผล : 11 พ.ค. 2564
รายงานตัว : 12 พ.ค. 2564
มอบตัว : 12 พ.ค. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการเรียน: นักเรียนทั่วไป

เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร : 28 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือก : 08 พ.ค. 2564
ประกาศผล : 11 พ.ค. 2564
รายงานตัว : 12 พ.ค. 2564
มอบตัว : 12 พ.ค. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน: นักเรียนทั่วไป

เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร : 28 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือก : 09 พ.ค. 2564
ประกาศผล : 12 พ.ค. 2564
รายงานตัว : 13 พ.ค. 2564
มอบตัว : 13 พ.ค. 2564