ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

การใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อส่ง

  1. ปพ.1 หรือ ปพ.7
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กดปุ่มสมัครเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนและเข้าสู่ระบบ
  2. เลือกแผนการเรียนที่ต้องการสมัคร
  3. ส่งเอกสารให้เรียบร้อย
  4. กดยืนยันการสมัคร
  5. หมั่นเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัคร (ใช้เวลาตรวจสอบ ไม่เกิน 2 วันทำการ)
  6. พิมพ์เอกสารเข้าห้องสอบเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้ว

แผนการเรียนที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการเรียน: โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

เปิดรับสมัคร : 10 ก.พ. 2567 08:30:00
ปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. 2567 16:30:00
สอบคัดเลือก : 18 ก.พ. 2567
ประกาศผล : 19 ก.พ. 2567
รายงานตัว : 21 ก.พ. 2567
มอบตัว : 04 มี.ค. 2567
มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน: โครงการ พสวท. สมทบ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัคร : 10 ก.พ. 2567 08:30:00
ปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. 2567 16:30:00
สอบคัดเลือก : 26 ก.พ. 2567
ประกาศผล : 28 ก.พ. 2567
รายงานตัว : 29 ก.พ. 2567
มอบตัว : 04 มี.ค. 2566
มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน: โครงการห้องเรียนพหุภาษา

เปิดรับสมัคร : 10 ก.พ. 2567 08:30:00
ปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. 2567 16:30:00
สอบคัดเลือก : 26 ก.พ. 2567
ประกาศผล : 28 ก.พ. 2567
รายงานตัว : 29 ก.พ. 2567
มอบตัว : 04 มี.ค. 2567