ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนครสวรรค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป